ข้อ 1 ตอบ 4
ข้อ 2 ตอบ 4
ข้อ 3 ตอบ 3
ข้อ 4 ตอบ 2
ข้อ 5 ตอบ 2
ข้อ 6 ตอบ 2
ข้อ 7 ตอบ 4
ข้อ 8 ตอบ 2
ข้อ 9 ตอบ 3
ข้อ 10 ตอบ 2
ข้อ 11 ตอบ 4
ข้อ 12 ตอบ 3
ข้อ 13 ตอบ 3
ข้อ 14 ตอบ 4
ข้อ 15 ตอบ 3
ข้อ 16 ตอบ 3
ข้อ 17 ตอบ 4
ข้อ 18 ตอบ 2
ข้อ 19 ตอบ 3
ข้อ 20 ตอบ 2
ข้อ 21 ตอบ 4
ข้อ 22 ตอบ 2
ข้อ 23 ตอบ 3
ข้อ 24 ตอบ 2
ข้อ 25 ตอบ 3
ข้อ 26 ตอบ 4
ข้อ27 ตอบ 4
ข้อ 28 ตอบ 3
ข้อ 29 ตอบ 13
ข้อ 30 ตอบ 4
ข้อ 31 ตอบ 4
ข้อ 32 ตอบ 4
ข้อ 33 ตอบ 2
ข้อ 34 ตอบ 3
ข้อ 35 ตอบ 4
ข้อ 36 ตอบ 3
ข้อ 37 ตอบ 4
ข้อ 38 ตอบ 2
ข้อ 39 ตอบ 2
ข้อ 40 ตอบ 4
ข้อ 41 ตอบ 3
ข้อ 42 ตอบ 4
ข้อ 43 ตอบ 1
ข้อ 44 ตอบ 3
ข้อ 45 ตอบ 4
ข้อ 46 ตอบ 4
ข้อ 47 ตอบ 2
ข้อ 48 ตอบ 2
ข้อ 49 ตอบ 1
ข้อ 50 ตอบ 2

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s